Основи лексикологије и сродних дисциплина
17

Аутор: Данко Шипка
Издавач: Матица српска
Година издања: 2006
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Књига Основи лексикологије и сродних дисциплина представља модеран и врло прегледан лексиколошки приручник, писан с одличним познавањем лексиколошке и општелингвистичке литературе, и наше и стране, и најновије и старије. Намењен је првенствено лингвистима, али ће и сви остали који с лексикологијом имају додира, на било који начин, у њему лако и брзо пронаћи основне информације о мноштву лексиколошких појмова и термина.

Циљ је овог приручника, како истиче аутор, „да се изгради кохерентан и једноставан модел општег и српскохрватског лексикона, понуде нова рјешења појединих лексиколошких проблема и на једном мјесту пружи увид у основне проблеме и приступе оних лингвистичких дисциплина у чијем је центру проучавања лексичка јединица односно лексикон” (7).

Књига садржи следеће главе: 0. Приступ (7–8), 1. Темељни појмови и одређене лексикологије (9–21), 2. Лексичка јединица (22–39), 3. Структура општег лексикона (40–62), 4. Употребне карактеристике лексичке масе (63–80), 5. Лексикон српскохрватског језика (81–91), 6. Ментални лексикон (92–100), 7. Лексиколошке дисциплине са високим степеном аутономије (101–132), 8. Лексикографија (133–147), 9. Рјечници српскохрватског језика (148–163). — Ђорђе Оташевић

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи