Фази лингвистика
32

Аутор: Милорад Радовановић
Издавач: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
Година издања: 2015.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Лингвистика као појам, у овој књизи је широко схваћена, као контекстуална наука, оно што човека и његов језик описује и објашњава као устројство појава које функционишу у њиховом укупном психичком, културном, друштвеном, сазнајном, стваралачком, комуникацијском интеракцијском, прагматичком, и сваковрсном другачијем окружењу. Човек је биће које категоризује, систематизује и класификује, језиком разврстава свет свеколике варијације што је опажа. У том послу разврставања човек је по правилу склон да буде и одлучан, искључив, самоуверен. Да буде судија. У ту сврху свеколико људско искуство и знање човеково устројавани су, дакле категорисани, класификовани, систематизовани - неком врстом језика, па и природним људским језицима. Наравно, то класификовање, по правилу, не пружа баш верну, барем не задовољавајуће јасну слику света.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи