Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености
34

Аутор: Слободан Павловић
Издавач: Матица српска
Година издања: 2006.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Ова књига, према речима академика Александра Младеновића, представља крупан прилог историјскосинтатичким истраживањима. Павловић је на историјскосинтатичком плану испитао 680 старих ћириличких докумената (повеље, писма…), који припадају пословно-правној писмености у средњовековним српским канцеларијама Србије, Босне, Дубровника и Свете горе, и то у времену од краја 12. до друге половине 15. века, односно до пада Смедерева под турску власт. Поређењем са старословенским, староруским и старочешким, Павловић је утврдио места конкретне синтатичке јединице у оквиру одговарајућег система и то, како оне наслеђене из православног језика, тако и оне која се развила у појединим словенским језицима.

Књига је добила награду „Павле Ивић“ за 2007. годину.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи