Речник српскога језика
4

Аутор: Група аутора
Издавач: Матица српска
Година издања: --
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Речник српског језика који нам доноси 85.000 речи на 1500 страница урадили су водећи стручњаци Института за српски језик САНУ и сарадници Одбора за стандардизацију српског језика: Милица Вујанић, Даринка Гортан- Премк, Милорад Дешић, Рајна Драгићевић, Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Милица Радовић-Тешић, Никола Рамић, Рада Стијовић и Егон Фекете.

„Матица српска предаје у руке читалаца дуго најављиван и очекиван једнотомни описни Речник српскога језика… Речник српскога језика одједном у пуном сјају открива велико богатство српске књижевнојезичке лексике, сложеност и испреплетеност стотина хиљада значења речи и разноликост сфера њихове употребе. Намењен је свима који говоре и пишу српским језиком или га уче и проучавају, а верујемо да ће од посебне користи бити ђацима, студентима, преводиоцима, новинарима, књижевницима, лингвистима, лексикографима и страним славистима (србистима)…“ — Предговор.

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи