Језик и идентитет

Претходнa
Жаргон

6

Аутор: Ранко Бугарски
Издавач: XX век
Година издања: 2010.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Општа тема књиге јесте у данашње време толико популарни (а неретко и злоупотребљавани) појам идентитета, који се овде настоји осветлити посебно у вези с језиком; отуда и наслов књиге. Публикација има четири дела. Три поглавља у њеном првом, већином теоријском делу потичу од излагања на међународним научним скуповима одржаним између августа 2008. и децембра 2009, о чему су подаци дати у Библиографској белешци на крају књиге. Други део чине два комплементарна прилога аутобиографског и мемоарског карактера, намењена управо објављивању у овој књизи; они се могу читати сасвим независно од било којег ширег тематског оквира, али у контексту ове публикације и као веома екстензивна илустрација, на ауторовом личном примеру, неких општијих становишта у вези с идентитетом, само овлаш назначених у првом делу књиге…

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи