НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Моногам

Придев од ове основе гласи моногаман (уп. Хомологи), не *моногам(и), како се среће…

date.png29 Nov 2010 00:13 | tags.png грчки морфологија придеви творба_речи транскрипција Даље
istovariti.gif

Истоварати
Према свршеном глаголу исто̀варити учестали гл. гради се суфиксом -ивати: истовари́вати-истова̀рује̄м. Речници бележе и облик истова́рати-исто̀ва̄ра̄м (као нагова́рати-наго̀ва̄ра̄м). У неким приручницима (П10, Клајнов РЈН) облик истоварати се забрањује — нажалост, без објашњења…

date.png20 Nov 2010 19:16| tags.png глаголи глаголски_вид морфологија творба_речи Даље
indijanci.jpg

Дивљи запад
Великим словом. В. Исток

date.png20 Nov 2010 11:22| tags.png велико_слово Даље

Блиски/Далеки исток
Великим словом. В. Исток

date.png20 Nov 2010 11:21| tags.png велико_слово Даље
kompas.png

Југ
Великим и малим словом у зависности од значења. В. у Исток

date.png20 Nov 2010 11:20| tags.png велико_слово Даље
sever.png

Север
Великим и малим словом у зависности од значења. В. у Исток

date.png20 Nov 2010 11:20| tags.png велико_слово Даље
страница 1 од 512345следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи