НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
iStock Strict parent.jpg

Строжији или строжи?

Строжи, не строжији. Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако имамо и дугдужи, благблажи. Постоје изузеци од овог правила (правправији, стрмстрмији), али строг у њих не спада…

date.png29 Dec 2010 08:49 | tags.png гласови морфологија палатализација придеви јотовање Даље

Ражени
Ражани и ражени (хлеб). РМС бележи и ражовни, али то није уобичајено…

date.png27 Dec 2010 16:57| tags.png морфологија придеви творба_речи Даље
Iancu_Hunedoara.jpg

Угри или Угари
Назив припадника овог народа је Угрин, у једнини. Према томе, множина може бити једино Угри. Непостојано а у овој основи јавља се само у генитиву множине (од Угара) и у придеву угарски, па се вероватно под тим утицајем све чешће чује и Угари, што је — неправилно…

date.png10 Dec 2010 16:18| tags.png гласови деклинација имена именице морфологија непостојано_а Даље
blowfish.jpg

Надути се
Глагол надути се има презент надујем се — надујеш се — надује се…..

date.png07 Dec 2010 10:43| tags.png глаголи конјугација морфологија творба_речи Даље
deja vu.jpg

Дежа ву
Према француском déjà vu (’већ виђено’) имамо транскрибовано ДЕЖА ВИ (изг. дежа̑ ви̑), а не дежа ву, пошто се француски глас /y/ системски транскрибује као и

date.png07 Dec 2010 00:26| tags.png француски Даље
raspakivati.jpg

Распакивати
Глагол распакивати има презент распакујем-распакујеш-распакује… Тако и препакивати-препакује

date.png07 Dec 2010 00:22| tags.png акценат глаголи глаголски_вид конјугација морфологија творба_речи Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи