НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Скрипта

Именица скрипта јесте множина средњег рода. То је плуралија тантум, што значи да се употребљава само у множини. Промена по падежима је следећа (мења се као акта):

  • ном. скри̏пта (акта);
  • ген. скри̏па̄та̄ (аката);
  • дат. скри̏птима (актима);
  • акуз. скри̏пта (акта);
  • вок. скри̏пта (акта);
  • инстр. скри̏птима (актима);
  • лок. скри̏птима (актима)…
date.png17 Jul 2010 11:46 | tags.png именице латински множина морфологија Даље

М или Н испред Б, М, В...
У питању је гласовна промена једначења сугласника по месту творбе. Увек се пише М, осим у сложеницама. Дакле:..

date.png13 Jul 2010 12:26| tags.png гласови једначење_по_месту_творбе Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи