НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Спрjечавати или спречавати?

Овај глагол и у екавском и у ијекавском изговору гласи спречавати, иако код његовог свршеног парњака имамо разлику спре́чити : спријѐчити. Наиме, слог под јатом у спречавати кратак је и састоји се од групе сугласника испред е од некадашњег јата, па се јат неутралише због изговорљивости (као што према вријѐме имамо времѐна)…

date.png27 Sep 2010 16:33 | tags.png гласови ијекавица Даље

Запаљењски
Запаљењски и запаљенски. Види -ЊСКИ

date.png26 Sep 2010 09:44| tags.png јотовање Даље

-ЉЕЊЕ
Именице које потичу од глагола на -лити (тј. од њиховог трпног придева) и завршавају се на -ње обавезно јотују сугласник -л-: одељење, запаљење (тако и обољење, од оболети). Неприхватљиви су облици запалење и сл., пошто не кажемо ни запален него запаљен. Запалење има оправдања колико и усхитење, просветење… (м. усхићење, просвећење)…

date.png26 Sep 2010 09:43| tags.png јотовање Даље

Значењски
Засигурно је правилан облик значењски. Значенски није нигде посведочено, али би се могло претпоставити на основу сличних облика које дозвољава Правопис из 2010. одељенски, запаљенски (поред одељењски, запаљењски). Види -ЊСКИ

date.png26 Sep 2010 09:41| tags.png јотовање Даље

Одељењски
Одељењски и одељенски. Види -ЊСКИ

date.png26 Sep 2010 09:40| tags.png јотовање Даље

-ЊСКИ
Именице које се завршавају на , -ња или -ње имају односни придев на -њски (не -нски). Поједини лингвисти (Е. Фекете) залагали су се и за облике са -н- јер су распрострањени, али су њихови аргументи одбачени (И. Клајн), јер у нашем језику не постоји правило по којем њ алтернира са н испред суфикса -ски (имамо придеве: врањски, животињски, коњски…, па тако и одељењски, запаљењски, значењски). Штавише, н испред -ски често прелази у њ: лањски, вањски (тако и код придева од имена градова: дувањски, ливањски, сапањски)…

date.png26 Sep 2010 09:38| tags.png јотовање Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи