НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
zagrada.png

ЗАГРАДА

У заграду се у оквиру једне реченице може уметати део те реченице и тад у загради нема интерпункцијског знака на крају (осим ако је формулисано упитно или узвично). Али кад се заграђује текст ван неке реченице (тј. као реченица за себе), онда и реченица у загради има своју интерпункцију и тад их може бити више…

date.png23 Jan 2011 15:38 | tags.png интерпункција Даље

Високо- и ниско-
Иван Клајн у свом Речнику језичких недоумица каже да се, према Правопису, префикси виско- и ниско- пишу без цртице и заједно са речју која им следи. Дакле, треба писати високообразован, висококвалификован, високоучен, висококалоричан, високоцењен, високопоштван, нископродуктиван, нискокалоричан, нискорадиоактиван итд., а НЕ високо-образован, високо-квалификован, високо-учен, високо-калоричан, високо-цењен, високо-поштван, ниско-продуктиван, ниско-калоричан, ниско-радиоактиван..

date.png22 Jan 2011 18:35| tags.png спојено_писање Даље

Бејсик или бејзик?
Бејсик, не „бејзик“, како је распрострањено…

date.png21 Jan 2011 14:14| tags.png енглески имена правопис транскрипција Даље

Мнење или мњење
Према архаичном глаголу мнити-мним ’мислити’ саграђена је именица мњење (нпр. у изразу јавно мњење ’мишљење јавности’), што наша нормативистичка литература препоручује…

date.png14 Jan 2011 19:08| tags.png јотовање Даље
h-f.png

Фалити/хвалити
Све чешће се у говору, због несигурности око распореда фонема х и в, глагол фа̏лити (од немачког диј. fahlen) доводи у везу с глаголом хвалити, због чега настају реченице типа Хва̏ли ми један поен и сл. То, наравно, није исправно: фа̏лити, у том облику, значи ’недостајати’, а хва́лити, с дугим акцентом, ’чинити хвалу’…

date.png13 Jan 2011 21:41| tags.png гласови Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи