НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ustvari.PNG

У ствари

Пише се увек ОДВОЈЕНО: у ства́ри, као што се пише одвојено синонимна конструкција у суштини, на пример: Он тако само прича, а у ствари ништа не чини; Могуће је да си у праву, у ствари, сасвим се слажем с тобом…..

date.png29 Oct 2011 09:38 | tags.png спојено_писање Даље
prestiz.jpg

Престиж
Од француске речи prestige, која носи акценат на последњем, другом слогу /pʁɛˈstiʒ/, добили смо транскрибовано прести̑ж, што по правилима метатоније даје прѐстӣж (ген. прести́жа, придев прѐстӣжан). Неправилни облик пре́стиж јавио се народном етимологијом према глаголу прѐстићи

date.png29 Oct 2011 09:05| tags.png акценат француски Даље
trotoar.jpg

ТРОтоар, ПИсоар
Ове две речи потичу из француског језика, где је акценат увек на крајњем слогу (никад на првом), па ће наш прилагођени акценат бити, према правилима новоштокавске метатоније, померен за један слог уназад од изворног (дужина, наравно, остаје): тротоа̑р → трото̀а̄р, писоа̑р → писо̀а̄р (НЕ тро̏тоа̄р, пи̏соа̄р)…

date.png29 Oct 2011 08:17| tags.png акценат француски Даље
Catherine-de-medici.jpg

МеДИчи
У италијанском језику ово презиме изговара се с акцентом на првом слогу, па ће ту остати акценат и када транскрибујемо: Ме̏дичи (НЕ Меди̑чи)…

date.png29 Oct 2011 08:15| tags.png акценат имена италијански Даље
Genova-DSCF8006_resize.JPG

ЂеНОва
Име италијанског града у том језику има акценат на првом слогу, па би требало тако и код нас изговарати: Ђе̏нова (НЕ Ђено́ва)…

date.png29 Oct 2011 08:14| tags.png акценат имена италијански Даље
direktno1.jpg

ДиРЕКтно
Акценат придева и прилога директан/директно, према речницима, на првом је слогу: дѝректан, дѝректно (НЕ дире̏ктан), па ће тако бити: дѝректнӣ пре́нос, дѝректнӣ ауто́бус…..

date.png29 Oct 2011 08:10| tags.png акценат Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи