НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ustvari.PNG

У ствари

Пише се увек ОДВОЈЕНО: у ства́ри, као што се пише одвојено синонимна конструкција у суштини, на пример: Он тако само прича, а у ствари ништа не чини; Могуће је да си у праву, у ствари, сасвим се слажем с тобом…..

date.png29 Oct 2011 09:38 | tags.png спојено_писање Даље
jeseni.jpg

Jесени
Инструментал именице је̏се̄н, према речницима МС и САНУ, има дублетни облик: је̏сени и је̏сењу (нпр., Остао је задивљен јесени / Остао је задивљен јесењу)…

date.png28 Oct 2011 16:10| tags.png именице морфологија Даље

-ЈИ или -ИЈИ?
Суфикс -јӣ се јавља у два вида: неизмењен, при чему има готово увек и иначицу -ијӣ, или с јотовањем претходног сугласника. Двојства -јӣ/-ијӣ данас се углавном сматрају једнако правилним (Стев., прва свеска, 570—571), с тим што се краћем облику даје предност, осим после основа са завршетком на два сугласника, где П93 (т. 74д) и П10 (т. 18в(2)) препоручују овчији, гушчији, врапчији. Пасји се данас употребљава само у том облику, док је голубији знатно чешће него голубљи

date.png25 Oct 2011 09:46| tags.png Даље

Дечји или дечији
Може обоје, али се препоручује дечји, мачји, козји итд. Код овчији, гушчији и сл. препоручује се дужи облик са и, како не бисмо имали -вчј-, -шчј- и сличне гласовне скупове тешке за изговор…

date.png25 Oct 2011 09:41| tags.png гласови писање_и Даље
autoput.jpg

Ауто-пут
По Правопису из 2010, када овај формант означава ’аутомобил’, пише се са цртицом, па ће тако бити ауто-пут, НЕ аутопут

date.png15 Oct 2011 22:46| tags.png спојено_писање Даље
Beograd_Salvija_postcard_from_1925.jpg

Мекензијева
Име Шкотланђанина који је живео у Србији (Francis Mackenzie) правилно се транскрибује као Франсис Макензи, па тако и улицу треба звати Макензијева, НЕ Мекензијева

date.png12 Oct 2011 08:54| tags.png енглески имена правопис транскрипција Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи