НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Предфестивалски

Претфестивалско вече, НЕ: предфестивалско

date.png30 Aug 2011 22:10 | tags.png гласови једначење_по_звучности Даље
radi se o.png

Ради се о…
Старији језикословци осуђивали су ову конструкцију под изговором да је у питању германизам и да је треба замењивати са реч је о… или сл. Данас се, међутим, она не осећа као страна, већ је потпуно усвојена као стандардна конструкција (чак и у језику добрих писаца), па нема никаквих сметњи да се користи…

date.png05 Aug 2011 17:39| tags.png митови синтакса фразе Даље
euro

Евро или еуро?

Ова европска валута среће се у два вида: е̏вро и е̏уро. За оба има оправдања: за први јер у нашем језику речи с тим грчким кореном (< Ευρώπη) имају изговор са в, по витацизму: Европа, европски, европејац, па и серија сложеница са префиксоидом евро-: Евроазија, евроазијски, евроинтеграције…; а за други што је оригинални назив те валуте заиста са -у-: euro. Ипак, сви европски језици који користе ову валуту примили су њен назив према свом изговору овог корена (енгл. /jʊərəʊ/, нем. /ɔʏʀo/, франц. /øːʀо/, грч. /evro/…), па је Одбор за стандардизацију српског језика озваничио форму с традиционалним кореном…

date.png05 Aug 2011 17:31| tags.png гласови грчки правопис транскрипција Даље

Пасти испит
Језикословци упозоравају да је глагол пасти/падати непрелазан, тј. не може имати прави објекат (не може се пасти нешто). Мада су прелазни облици пасти испит, пасти матуру, падати годину веома распрострањени, речници то још не бележе (чак ни нови Речник српскога језика), већ упућују на другачију рекцију: пасти на испиту, падати на матури… Оправдања за прелазне конструкције свакако има — због аналогије са регуларно прелазним глаголима из те тематске групе (положити/дати испит, обновити/поновити годину, очистити годину), али се конструкција пасти испит сматра разговорном, нестандардном варијантом док се не озваничи у речницима или приручницима…

date.png05 Aug 2011 17:09| tags.png морфологија падежи предлози рекција синтакса Даље

Ђурађа или Ђурђа?
Име Ђу̏рађ у деклинацији има непостојано а (зато се и акценат дужи): Ђу̏рађ-Ђу̑рђа-Ђу̑рђу, па ће и вокатив бити Ђу̑рђе (НЕ: од Ђу̏рађа, хеј Ђу̏рађ/Ђу̏рађе и сл.). Дакле, у падежима је то име потпуно изједначено са именом Ђу̑рђе

date.png05 Aug 2011 17:01| tags.png деклинација имена именице морфологија непостојано_А Даље

Ђорђетов
Име Ђо̑рђе по падежима се мења као именице м. рода I врсте: Ђо̑рђе-Ђо̑рђа-Ђо̑рђу, Ђо̑рђев, а НЕ: Ђо̑рђе-Ђо̑рђета-Ђо̑рђету, Ђо̑рђетов

date.png05 Aug 2011 16:21| tags.png деклинација имена именице морфологија Даље
страница 9 од 10« претходна12...78910следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи