НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље

Клише
Нови Правопис (2010) доноси ову именицу само у мушком роду и множином клишеи

date.png08 Apr 2011 11:41| tags.png деклинација именице морфологија писање_ј род француски Даље

Зависан
Придев зависан у значењу 'овисан, последичан' није настао од именице завист, него од глагола зависити; тако и независан. Стога није оправдано *завистан, осим као синоним за завидљив, љубоморан, мада је због двосмислености тај облик вероватно боље избегавати…

date.png28 Mar 2011 14:17| tags.png гласови губљење_сугласника значење непостојано_а Даље

-СТАН
Придеви настали од именица на -ст додавањем наставка -ан задржавају -т- у номинативу мушког рода неодређеног облика. Тако имамо мастан, постан, користан, завистан, а не *масан, *посан, *корисан, док зависан има сасвим друго значење. То -а- је непостојано, па се губи у женском роду и падежима, а резултујућа сугласничка група -стн- се поједностављује у -сн-: масна, масно, масном итд…

date.png28 Mar 2011 14:09| tags.png гласови губљење_сугласника непостојано_а Даље

Безбедносни
Безбедносни, -сна, сно. Неодређени вид је безбедностан. Облик безбедоносни није правилан…

date.png28 Mar 2011 13:18| tags.png гласови губљење_сугласника морфологија придеви творба_речи Даље
laptop.jpg

Лаптопи или лаптопови
Клајн и Шипка дају лаптопи, што и јесте системски боље. Ипак, постоји та серија новијих англицизама ("desktop", "palmtop", "cede/CD", "dividi/devede/DVD", "ajpod", "kvoterbek") који се осећају као две речи, што се нарочито види по њиховом акценту: ла̏пто̏п, де̏скто̏п, па̏лмто̏п, це̑де̑, де̑веде̑/де̑ве̑де̑, а правило је да једносложне речи проширују основу у множини (дакле топ : топ-ов-и → лап|топ : лап|топ-ов-и)…

date.png17 Mar 2011 20:22| tags.png акценат именице множина морфологија Даље
страница 15 од 16« претходна12...13141516следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи