НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље
Genova-DSCF8006_resize.JPG

ЂеНОва
Име италијанског града у том језику има акценат на првом слогу, па би требало тако и код нас изговарати: Ђе̏нова (НЕ Ђено́ва)…

date.png29 Oct 2011 08:14| tags.png акценат имена италијански Даље
direktno1.jpg

ДиРЕКтно
Акценат придева и прилога директан/директно, према речницима, на првом је слогу: дѝректан, дѝректно (НЕ дире̏ктан), па ће тако бити: дѝректнӣ пре́нос, дѝректнӣ ауто́бус…..

date.png29 Oct 2011 08:10| tags.png акценат Даље
jeseni.jpg

Jесени
Инструментал именице је̏се̄н, према речницима МС и САНУ, има дублетни облик: је̏сени и је̏сењу (нпр., Остао је задивљен јесени / Остао је задивљен јесењу)…

date.png28 Oct 2011 16:10| tags.png именице морфологија Даље

-ЈИ или -ИЈИ?
Суфикс -јӣ се јавља у два вида: неизмењен, при чему има готово увек и иначицу -ијӣ, или с јотовањем претходног сугласника. Двојства -јӣ/-ијӣ данас се углавном сматрају једнако правилним (Стев., прва свеска, 570—571), с тим што се краћем облику даје предност, осим после основа са завршетком на два сугласника, где П93 (т. 74д) и П10 (т. 18в(2)) препоручују овчији, гушчији, врапчији. Пасји се данас употребљава само у том облику, док је голубији знатно чешће него голубљи

date.png25 Oct 2011 09:46| tags.png Даље

Дечји или дечији
Може обоје, али се препоручује дечји, мачји, козји итд. Код овчији, гушчији и сл. препоручује се дужи облик са и, како не бисмо имали -вчј-, -шчј- и сличне гласовне скупове тешке за изговор…

date.png25 Oct 2011 09:41| tags.png гласови писање_и Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи