НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
deda mraz.jpg

Деда Мраз, Деда Мразеви

Обе речи пишу се великим словом: Деда Мраз, по Правопису…

date.png30 Dec 2013 18:38 | tags.png велико_слово гласови именице инструментал множина морфологија правопис преглас Даље
polls_time_warp_3328_633217_answer_5_xlarge.jpeg

Временски период
Плеонастична бирократска конструкција. Ако је у реченици тачно одређено о ком се периоду ради, обе ове речи треба изоставити:

  • Фестивал ће се одржати у временском периоду од 28. октобра до 5. новембраФестивал ће се одржати од 28. октобра до 5. новембра...
date.png31 Oct 2013 09:43| tags.png акценат значење Даље
couple-in-black-hi.png

Једно другом, један другом
Облици детерминатива један — други у одређеним синтактичким конструкцијама зависе од рода лица на које се односе:

  • за две мушке особе — мушки род: Разумеју један другог; Један другом не верује; Причају један с другим;
  • за две женске особе — женски род: Разумеју једна другу; Једна другој не верује; Причају једна с другом;
  • за једну мушку и једну женску особу — средњи род: Разумеју једно друго; Једно другом не верује; Причају једно с другим
date.png31 Oct 2013 09:35| tags.png заменице морфологија синтакса слагање Даље
danas.gif

Данас, у Данасу
Већина нормативиста не препоручује деклинацију ове речи као назива за новине, предлажући да се употреба падежа избегне стављањем атрибутива који се може деклинирати: у листу „Данас“

date.png31 Oct 2013 09:27| tags.png деклинација имена именице морфологија прилози Даље

-ЉИВ и -ИВ
-Љив и -ив се третирају као варијанте једног суфикса, који најчешће означава

  • могућност, пасивни положај (преносив ’који се може преносити’) или
  • сталну особину, активни положај (плашљив ’који се плаши’)…
date.png28 Oct 2013 08:58| tags.png морфологија придеви творба_речи јотовање Даље
Jezicka ekonomija.PNG

Сто и стотина
За означавање стотина се користе две лексеме: сто и стотина. Прва с бројевима гради сложенице (двеста, триста, четиристо… — састављено писање), а друга синтагме (две стотине, три стотине, четири стотине… — растављено писање). Растављени облици су маркирани као врло формални…

date.png27 Oct 2013 15:36| tags.png бројеви митови морфологија Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи