НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
dr 3.jpg

Придевска презимена: Синиша Мали

Презиме тренутног београдског градоначелника, Синише Малог, мења се као да је придев: Ма̑лӣ-Ма̑ло̄г-Ма̑ло̄м. Тако се мењају и наша имена и надимци: Драги-Драгог-Драгом, Тихи-Тихог-Тихом, Бели-Белог-Белом

date.png29 Sep 2015 08:47 | tags.png деклинација имена морфологија поименичени_придеви придеви Даље
vriti.jpg

Врити или врети, ври или врије?
Иако се често чују облици Вода врије; Вода није проврила, али ће проврити ускоро, они у стандарду нису допуштени. Глагол врети припада групи глагола као видети и тако се мења, осим што у 3. л. мн. презента има вру̑ (а не очекивано вре̑)…

date.png16 Dec 2013 20:56| tags.png глаголи конјугација морфологија Даље
otpre.jpg

Отпре
Пише се спојено и изговара с акцентом на првом слогу: о̀тпре̄ (о̀тприје), нпр. Ја и отпре знам све то

date.png16 Dec 2013 20:46| tags.png акценат спојено_писање Даље
uprste.jpg

Упрсте
Пише се спојено и изговара с акцентом на првом слогу: у̏прсте, у значењу ’одлично, потпуно’ уз глагол знати и сродне (нпр. Знао је ту материју упрсте)…

date.png16 Dec 2013 20:43| tags.png акценат спојено_писање Даље
unedogled.jpg

Унедоглед
Пише се спојено и изговара с акцентом на првом слогу: у̀недогле̄д

date.png16 Dec 2013 20:42| tags.png акценат спојено_писање Даље
nagore.jpg

Нагоре, надоле, набоље
Пише се спојено и изговара с акцентом на првом слогу:

  • на̏доле, на̏горе;
  • на̏боље̄, на̏горе̄.

Једино се у изразима попут Пошло је с лошег на горе пише одвојено…

date.png16 Dec 2013 20:40| tags.png акценат спојено_писање Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи