НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
dr 3.jpg

Придевска презимена: Синиша Мали

Презиме тренутног београдског градоначелника, Синише Малог, мења се као да је придев: Ма̑лӣ-Ма̑ло̄г-Ма̑ло̄м. Тако се мењају и наша имена и надимци: Драги-Драгог-Драгом, Тихи-Тихог-Тихом, Бели-Белог-Белом

date.png29 Sep 2015 08:47 | tags.png деклинација имена морфологија поименичени_придеви придеви Даље

О том потом
Иако се овај израз изговара с пренесеним акцентом: /о̀то̄м по̀то̄м/, пише се: о том потом (или с цртом, ако се жели да истакне други део: о том — потом)…

date.png26 Sep 2010 09:20| tags.png спојено_писање Даље

-ЛАЦ
Именице на -илац и -алац са значењем вршиоца радње и сл. најчешће имају алтернацију л : о у косим падежима, осим генитива множине. Њихова промена изгледа овако:..

date.png26 Sep 2010 09:14| tags.png генитив_множине гласови деклинација именице морфологија непостојано_а прелазак_л_у_о Даље
Jovan_Jovanovic_Zmaj_-_Zmajjovini_Djulici_i_Djulici_Uveoci_1983.jpg

Увелак
Именица увелак деклинира се као заселак. Име Змајеве збирке песама Ђулићи увеоци у косим падежима гласи: Ђу́лӣћа̄ у̀вела̄ка̄ — Ђу́лићима у̀веоцима… Свака појединачна песма из те збирке зове се у̀велак, а мења се по падежима: у̀велак — у̀веока — у̀веоку — у̀велак…..

date.png26 Sep 2010 09:04| tags.png генитив_множине гласови деклинација именице морфологија непостојано_а прелазак_л_у_о Даље

У питању је
Употреба ове конструкције у значењу ’ради се о’ правилна је. Неки нормативисти оспоравали су је под изговором да она може значити само ’под знаком питања је’, иако је то само њено примарно значење. Речници, напротив, бележе и секундарно значење, ’ради се о’…

date.png26 Sep 2010 08:52| tags.png значење митови фразе Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи