Ни̑з нечега — конгруенција

Претходна недоумица
ЕТНИЦИ

Следећа недоумица
(С)концентрисати (се)

niz.jpg

У пракси се срећу три различите конгруенције (слагања) са синтагмом „низ + ген.“:

  1. Низ дипломата је оптужен…
  2. Низ дипломата су оптужени…
  3. Низ дипломата је оптужено…

Тако се користи и код синтагми група новинара, већина девојака

  1. Граматички су центри тих синтагми именице низ, група, већина, у једнини, што видимо из промене по падежима: из низа споразума, групи новинара, с већином девојака (центар се деклинира, зависни члан остаје у свом падежу). На основу тога постоји и граматичка конгруенција са овим синтагмама: глагол се по облику, једнинском, слаже са главном речју: Низ дипломата је оптужен, Потписан је низ споразума. (Ко је оптужен? — Низ (дипломата).)
  2. Ипак, именице низ, група, већина граматички су у једнини, али значењски (семантички) означавају множину: скуп ентитета (има више од једног дипломате, новинара, девојке), па се јавља и семантичка конгруенција, са именицом у генитиву множине: Низ дипломата су оптужени. (Ко је оптужен? — Дипломате.) Таква конгруенција је позната у сличним примерима: „Неколицина бјеху славне војводе“, „Да за њоме мнозина уздишу“ (из језика књижевности).
  3. Осим тога, центри синтагми могу бити и адвербијализовани, претворени у количински прилог, по узору на значењски сличне прилоге много, пуно, мало, па се јавља слагање са прилогом као главном речју, које има неутрални облик (једнина средњег рода). (Уп. сличну појаву код именице пар: пар новинара, од пар новинара, са пар новинара). Тако добијамо граматичко слагање са прилогом: Потписано је низ споразума, једнако као Потписано је неколико/више споразума. (Колико дипломата је оптужено? — Низ дипломата.)

Нормативна препорука није једнозначна. Обично се узима да је стандардно само слагање с именицом по облику (1), али су и остали типови слагања, како је показано, граматички објашњиви и упоредиви са примерима прихваћеним у норми. И Клајн је, нпр., по овом питању недоследан у Речнику језичких недоумица:

Већина с именицом у генитиву тражи глагол у једнини (Већина људи подржава ову одлуку), али није погрешан ни глаголу множини (слагање по смислу: Већина људи подржавају ову одлуку).“

Глагол се слаже с именицом низ: „Прошао је (не: прошло је) низ година“.

Тагови синтакса слагање
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи