РЕДНИ БРОЈЕВИ

Претходна недоумица
Малопре

Следећа недоумица
До малопре

numbers.0_standard_352.0.jpg

Редни бројеви (први, други, трећи…) пишу се:

  • арапским цифрама с тачком: у 4. задатку пише…, 8. фестивал науке;
  • римским цифрама без тачке: VIII фестивал науке, 27. IX 2012.

Посебни случајеви:

  • Тачка иза редног броја изостаје ако иза долази други правописни знак (зарез, заграда, црта): 5–10. фебруара; прочитао је само 1, 2. и 3. страницу; Иво Андрић (1892–1975).
  • Не пишу се с тачком редни бројеви који долазе иза именице ако се могу читати и као основни: члан 175 закона, псалам 135 пева о …
  • Бројеви који служе за разграничавање појмова (1. …, 2. …, 3. …; I. …, II. …, III. …) не третирају се као редни, и иза њих се увек пише параграфска тачка, било да су писани арапским или римским цифрама.

Сложени редни бројеви, ако се пишу речима, пишу се раздвојено: двадесет трећи, сто осамдесет осми, шестсто двадесет пети

Правопис забрањује писање попут у 76-тој години и предвиђа или писање цифром: у 76. години, или речима: у седамдесет шестој години. (Ипак, дозвољено је 90-их година.)

Тагови бројеви интерпункција морфологија правопис спојено_писање
Сродне теме
Jесени | Авон | Акта | Аналог, аналог(н)и | Анти- и про- | Ауто — тај ауто или то ауто | Ауто-пут | Без везе | Безбедносни | Бејсик или бејзик? | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Високо- и ниско- | Вишљи или виши? | Водка | Врити или врети, ври или врије? | Врлодобар | Голсворди | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | До малопре | Добро дошли! | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Донедавно | Ђакузи | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | Е-mail | Евро или еуро? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | Жиро рачун | За чега | ЗАГРАДА | Заокружити | Заредом | ЗАРЕЗ испред зависне реченице | Због или ради? | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истоварати | Итекако или и те како? | Једно другом, један другом | Јел’ или је л’? | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Клише | Ко, посо, мисо... | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лаптопи или лаптопови | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉИВ и -ИВ | Малопре | Малтене | Мачкови или мачци? | Мекензијева | Ми би или Ми бисмо? | Моногам | На памет или напамет? | На ходнику, изађи на таблу | Нагоре, надоле, набоље | Надути се | Нажалост | Насупрот нечега/нечему | Натенане | Низашта и ни за шта | Ниједан | Нимало | О том потом | Од малопре | Оди, отиђи, отиди | Однедавно | Освоји | Отпре | Павлетов | Палмолајв | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | По мени | Права | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Радету/Раду/Ради? | Ражени | Распакивати | С Милошом или с Милошем | Свој | Сивоплав | (С)концентрисати (се) | Скрипта | Сокобања | Сомалијац, сомалијски | Средњевековни или средњовековни | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | Требати | ТРПНИ ПРИДЕВ | У ствари | Увелак | Увета или ува? | Увис | Угри или Угари | Удаљ | Укруг | Унедоглед | Уопште | Упрсте | Хвала на… | Хиро- или киро-? | Хомологи | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи