(С)концентрисати (се)

Претходна недоумица
Ни̑з нечега — конгруенција

Следећа недоумица
Већина … — конгруенција

concentrate.jpg

Многи нестручњаци, али и нормативисти, забрањују облике сконцентрисати се, сконцентрисан с аргументом да и без префикса с- имају исто значење, а понекад се наводи и да не постоји именица *сконцентрација.

Ипак:

  1. Сконцентрисати није у свему једнако са концентрисати. Први глагол је само свршеног вида, а други је двовидски (зависно од контекста може бити и свршени и несвршени). На пример, реченица Чекај док се концентришем може да значи ’чекај (све) док траје процес мог концентрисања’ и ’чекај док завршим процес концентрисања’, а Чекај док се сконцентришем значи само ово потоње. Префикс с-, дакле, није плеонастичан, већ има прецизно граматичко значење (перфективизација) и битан је за значење.
  2. Док један део двовидских глаголских интернационализама на -ирати, -исати, -овати има према себи именицу на -ација: формирати → формација, стилизовати → стилизација, нивелирати → нивелација, њихови свршени парњаци с префиксом немају: не постоји *расформација, *достилизација, *изнивелација, што не значи да не постоје глаголи расформирати, достилизовати, изнивелирати.
  3. У речницима (Речник српскога језика, Речник Матице српске) уредно су забележени и облици са с- и без тог префикса.

Дакле, творбено и семантички је регуларно и концентрисати (се), концентрисан и сконцентрисати (се), сконцентрисан.

Тагови глаголи глаголски_вид митови морфологија творба_речи
Сродне теме
Jесени | Акта | Аналог, аналог(н)и | Ауто — тај ауто или то ауто | Безбедносни | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Вишљи или виши? | Врити или врети, ври или врије? | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | За чега | Заокружити | Због или ради? | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истоварати | Јако много | Једно другом, један другом | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Клише | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лаптопи или лаптопови | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉИВ и -ИВ | Мачкови или мачци? | Ми би или Ми бисмо? | Моногам | На ходнику, изађи на таблу | Надути се | Насупрот нечега/нечему | Оди, отиђи, отиди | Освоји | Павлетов | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | По мени | Права | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Пуно поздрава, пуно хвала | Радету/Раду/Ради? | Ради се о… | Ражени | Распакивати | РЕДНИ БРОЈЕВИ | С Милошом или с Милошем | Свој | Скрипта | Сомалијац, сомалијски | Србски | Средњевековни или средњовековни | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | Требати | ТРПНИ ПРИДЕВ | У питању је | Увелак | Увета или ува? | Угри или Угари | Хвала на… | Хомологи | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи