Све време или сво време

Претходна недоумица
Малтене

1

Стандардно је СВЕ ВРЕМЕ. Средњи род сво (време, благо, имање, знање, сирће, село…), често се појављује у говорном језику, али га норма не прихвата. П10, т. 34в, прописује: све (нпр. све село, све време, у току свег тог времена), а не сво. Слично формулише и И. Клајн у Речнику језичких недоумица.

Разлог за овакву норму углавном је историјски: некадашњи облик *vьsь имао је меко с, па је у средњем роду долазило до прегласа вокала о > е (уп. и данас меке основе мојЕ, нашЕ време : њенО, њиховО време). Старосрпске облике вас, вса, все (очуване у нпр. васколик, васцели, ваздан) касније је захватила метатеза (мењање места гласовима), па је добијено сав, сва, свЕ, иако то в није меко и не захтева е уместо о. Због тога се данас и јавља облик сво, који је фонетски исправнији.

Овако изгледа деклинација те придевске заменице (придева). Ваља приметити да и у промени мушког рода постоји алтернација о : е.

Падеж Мушки род Средњи род Женски род
Н. са̏в све̏ сва̏
Г. свѐг(а) свѐг(а) све̑
Д./Л. свѐм(у) свѐм(у) сво̑ј
А. свѐг(а)/са̏в све̏ сву̏
И. сви̑м/сви́ме сви̑м/сви́ме сво̑м

Множина: сви̏, сва̏, све̏ – сви̑х – сви̑м/сви́ма.

Постоји један случај када овај облик средњег рода не задаје потешкоће: када је поименичен (тј. кад стоји самостално), има само форму свенеграматично је На овом форуму можете питати СВО што хоћете да знате. То је СВО за данас.

Пословично је занимљив и нестандардни облик сво у језику књижевности, употребљен, између осталог, због риме:

У позну јесен
Чуј, како јауче ветар кроз пусте пољане наше,
И густе слојеве магле у влажни ваља до.
Са криком узлеће гавран и кружи над мојом главом,
Мутно је небо сво1
Војислав Илић

Напомене

Тагови гласови преглас
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи