ð
ð
Правопис 10:

У т. 262, код ферјарских имена, уместо слова ð стоји đ.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи