ИнокореспоНдент
ИнокореспоНдент
Правопис 10:

У речнику Правописа из 2010. (стр. 331), под ИНО- пише 'инокоресподент, инокоресподенција', без Н.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи