Међусамогласничко Ј
Међусамогласничко Ј
Правопис 10:

У т. 197 под г. стоји „што значи да се пише уја, ује, ију“. Треба ија, ије, ију.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи