Сочимилко
Сочимилко
Правопис 10:

У речнику и т. 290 стоји да је оригинал од записа „Сочимилко“ Xotchimilco. Нема t у оригиналу, треба
Xotchimilco.

Правопис 11:

У П11 т. 290 такође дају исти оригинал, док у речнику стоји Xochimilco без t.

Правопис 13:
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи