Лапонска слова
Лапонска слова
Правопис 10:

Т. 264 код лапонских (сами) имена стоји:„ Треба адаптирати само знак ŧ у t, dj у тј и ð у d.” Затим је дата табела у којој слово t прилагођавају као т, dj као тј и најзад, ð у д. Веома је битно да обратите пажњу у коришћењу писама, често се мешају. У цитираној реченици се спомиње слово ŧ које се преноси у t (написано латиницом уместо ћирилицом), а затим се у табели појављује t (латиницом) које прилагођавају као т (ћирилицом), што је очигледно грешка. Уместо t у табели треба да пише слово ŧ. Иначе, за разлику од исландског где постоје велико слово Đ и мало ð, у ’северносамију’ је мало слово идентично нашем латиничном đ. Дакле није ð већ đ.
На крају спорна реченица треба да гласи: „Треба адаптирати само знак ŧ у т, dj у тј и đ у д.” У табели уместо t и ð ставити ŧ и đ.

Правопис 11:

Исто уз нову грешку; уместо слова ŧ у цитираној реченици појављује се слово ô које не постоји ни у једном лапонском језику.

Правопис 13:

Исто као у П11.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи