Нузспецијалност
Нузспецијалност
Правопис 10:

У т. 20 под б кажу да се не једначе сродни сугласници (парњаци) на саставу сложеница и дају, између осталог, пример нузспецијалност. А у т. 25б под 2) стоји нусспецијалност и у речнику такође.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Нема више нусспецијалности, свуда пише нузспецијалност.

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи