Рејон
Рејон

Правопис 10:

У Правописном речнику под рајон упућују на т. 18г, а треба на напомену у т. 18д. У истом под рејон, рејонски, рејонизација, рејонизовати упућују на т. 21б која не постоји. И овде треба да стоји т. 18д.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи